Zendingen en retourzendingen

Verzending van uw pakket

Pakketten worden over het algemeen binnen 2 dagen na ontvangst van uw betaling verzonden via UPS met tracking en aflevering zonder handtekening. Als u de voorkeur geeft aan verzending via UPS Extra met vereiste handtekening, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Neem contact met ons op voordat u deze bezorgwijze kiest. Welke verzending u ook kiest, u krijgt van ons een trackingnummer waarmee u uw pakket online kunt volgen.

Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. Behandelingskosten zijn vaste bedragen, terwijl vervoerskosten afhankelijk zijn van het totaalgewicht. We raden u aan uw artikelen onder te brengen in één bestelling. We kunnen twee apart geplaatste bestellingen niet samenvoegen, voor elke bestelling zullen dus verzendkosten in rekening worden gebracht. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen.

Leveringen

§1. De levering heeft plaats op de zetel of het uitbatingadres van B.V.B.A. B.P.R., tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. 

§2. Op verzoek van de klant kan B.V.B.A. B.P.R. het vervoer organiseren.  De hieraan verbonden vervoers- en verpakkingkosten blijven steeds   - zelfs in het geval van een franco levering -   ten laste van de klant en zullen bijgevolg rechtstreeks aan deze laatste doorgefactureerd worden.  De klant draagt bovendien alle risico’s m.b.t. het vervoer van de goederen   - zelfs in het geval van een franco levering -    , zodat B.V.B.A. B.P.R. op geen enkele wijze aansprakelijk kan gehouden worden voor enige schade t.g.v. dit vervoer. 

§3. De leveringtermijnen die op de bestelbon of enig ander document uitgaande van B.V.B.A. B.P.R. voorkomen, zijn louter indicatief en kunnen, behoudens andersluidend beding, bij vertraging geen grond tot enige vordering opleveren.

§4. Wanneer vertraging te wijten is aan de klant, dan houdt B.V.B.A. B.P.R. zich het recht voor om over de bestelde goederen te beschikken.  Vervolgens zal B.V.B.A. B.P.R. haar uiterste best doen om de bewuste goederen voor zover als mogelijk te vervangen door goederen die qua prijs, kwaliteit en leveringtijd gelijkwaardig zijn aan de bewuste goederen.  Eventuele meerkosten dienen evenwel door de klant gedragen te worden.

§5. De klant draagt alle risico’s m.b.t. de goederen vanaf de effectieve levering/afhaling. 

De klant tekent de leveringbon af voor ontvangst. Zichtbare beschadigingen moeten op de leveringbon vermeld worden.  Later worden daaromtrent geen klachten meer aanvaard.